Co jsou emoce, a jak s nimi pracovat

Emoce jsou nedílnou součástí každého z nás, mají nejrůznější projevy, někdy nám pomáhají a jindy můžeme mít zase pocit, že nás ničí. Pokud s emocemi vědomě nepracujeme, mohou se pro nás skutečně stát přítěží, i když by k tomu vůbec nemuselo dojít. Připravila jsem pro vás praktické cvičení, které vám pomůže svým emocím lépe porozumět, abyste se cítili lépe nejen vy, ale i vaše okolí.

Co jsou vlastně emoce

Slovo „emoce“ znamená „silně zatřást“ a obsah tohoto slova lidé definují různě. Emoce fascinují lidstvo již několik staletí a jejich zkoumání se připisuje již Aristotelovi. Obecně lze emoce označit jako psychické a sociální procesy subjektivního prožívání kladného či záporného zážitku. Jsou provázeny fyziologickými změnami a motorickými projevy. Na emocích je důležité, že jsou čistě subjektivní, tedy že jednu a tu samou událost může každý prožívat jinak a v různé intenzitě. Veškeré, ač odlišné prožitku, jsou ovšem stejně důležité a relevantní.

Emoce dále bývají velmi spontánní a proměnlivé. Mohou rychle vznikat i zanikat a projevují se i bez příčiny. Podle intenzity a délky trvání je můžeme rozlišit na tři základní typy. Konkrétně se jedná o nálady, afekty a vášně. Nálady mají spíše slabší intenzitu, trvají ovšem delší dobu a bývají stabilní. Afekty bývají spíše intenzivní a krátkodobé, silné a bouřlivé. Jako vášeň bývají označovány hluboké, velmi intenzivní emoce, které trvají delší čas.

K čemu vedou nezvládnuté emoce

Jak již bylo zmíněno, emoce se projevují i na těle. A pokud jim nevěnujeme pozornost, mohou vyústit dokonce až v psychosomatické potíže. V té chvíli tedy netrpí jen naše vnitřní (duchovní) část, ale i naše fyzické tělo.

Nicméně fyzickým nepohodlím situace nekončí. Nezvládnuté emoce ovlivňují náš život celkově. Mají negativní vliv na naše vztahy, rodinnou atmosféru, pracovní výkon atd.

Jak nám emoce pomáhají

Emoce s sebou ovšem přináší i řadu pozitivních vlivů. Radostné emoce nás naplňují pocity štěstí, motivují nás k aktivitě a plnění našich cílů a jsou velmi důležité i pro naše vztahy s okolím. Pozitivní emoce nám zvyšují psychickou odolnost a pomáhají k pocitu životní spokojenosti.

Určitě se nedá říct, že čím více má člověk pozitivních emocí, tím se má lépe. Naopak i negativní emoce hrají svou roli a jejich vnímání je pro náš život nesmírně důležité.

Jak upozorňují autoři z Psychologie.cz: „Rozumná míra pozitivních emocí zvyšuje kreativitu, příliš vysoká míra má spíše opačný efekt. Navíc lidé s extrémně vysokým poměrem pozitivních a negativních emocí (například 5 : 1 a více) mají tendenci k rigidnímu chování. Navíc pokud zažíváme velmi vysokou mírů pozitivních emocí, někteří jedinci mají větší tendenci k riskantnímu chování, jako je nadměrná konzumace alkoholu, přejídání či užívání drog. Schopnost vidět negativní věci je z hlediska přežití konkurenční výhodou a umožňuje nám všimnout si nebezpečí, plížícího se k nám rozkvetlou loukou. Při vysoké míře pozitivních emocí máme tendenci podceňovat rizika a nebezpečí přehlížet. Být příliš šťastný tedy není vždy výhodou.”

Jak s emocemi pracovat

Abychom mohli žít spokojený a naplněný život, je potřeba emoce vnímat komplexně. Za tímto účelem existuje celá řada technik. Jedno takové praktické cvičení si teď vyzkoušíme. Dám vám tip na hru, která vám práci s emocemi o dost usnadní. A taky se na závěr dozvíte, k čemu vám v práci s emocemi může být užitečný koučink.

Praktické cvičení na vybudování návyku vnímání emocí

Návyk praktikujte 3x denně ve stejnou dobu (zpočátku si můžete dát upomínku třeba do telefonu, každopádně návyk si budujte tak, abyste upomínku postupně nepotřebovali).

Zastavte se, zavřete si oči a několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, svůj dech chvíli pozorujte.

Odpovězte si na následující otázky a odpovědi si zapište.
(Nedoporučuju si je říkat v duchu, pokud u sebe zrovna nemáte tužku a papír, tak je buď řekněte nahlas, anebo pomyslně pište prstem před sebe či na stůl, odpovědi můžete vyjádřit i malbou/čmáráním, případně můžete psaní a malbu střídat.)

 1. Co se vám honí hlavou?
  Odpověď………………..
 1. Jak se teď cítíte? (Pokud nevíte, tak ten pocit namalujte.)
  Odpověď……………..
 1. Kde se vám ty pocity koncentrují na těle? (Tohle bude možná zpočátku trochu těžké, ale dejte tomu šanci, stačí pocitově říct první část těla, která vás napadne.)
  Odpověď………………..
 1. Zavřete si oči a dejte pocitům na těle, na jak dlouho potřebujete, svou pozornost. (Může to být pár vteřin, ale klidně i pár minut.)
 2. Co s těmi pocity teď potřebujete udělat? (Dát jim ještě na chvíli svoji pozornost, prodýchat je, vyventilovat je…?)
  Odpověď………………..

  A rovnou tak udělejte. Pokud pociťujete vztek či napětí a nemáte jinou možnost ventilace, tak na chvíli zatněte všechny svaly na těle a postupně je zase uvolněte.
 1. Kde se teď nacházíte?
  Odpověď………………..
 1. Kdo je teď s vámi?
  Odpověď………………..
 1. Co se kolem vás děje?
  Odpověď………………..
 1. Jaké zvuky slyšíte?
  Odpověď………………..

Tip na hru

Vím, že nemusí být snadné se na své emoce zaměřit, obzvláště, pokud s tím teprve začínáte. Připravila jsem proto i herní variantu kartiček s názvem Ventilátor, nedus to v sobě. Ty vás hravou formou provedou emocemi a pomohou vám jak vyventilovat nahromaděné emoce, tak se i zklidnit a užít si přítomný okamžik.

Koučovací rozhovor

Další způsob, jak proniknout ke svým emocím je koučink. Koučink je velmi efektivním nástrojem rozvoje lidského potenciálu. Mimo jiné skrze něj můžete objevit i vaše vlastní metody pro práci s emocemi. Zároveň na samotném koučovacím sezení neustále propojujete své myšlenky se svými pocity.

Lektorka a terapeutka Veronika Sequensová po pár koučovacích sezeních říká:

“…Podpoří vás v tom, abyste to co říkáte, ověřovali také skrze to, jak se přitom cítíte a tak vás nenásilně vede k tomu, být při práci na sobě celiství – být nejen “v hlavě”, ale i v těle, konfrontováni se svými pocity a s tím, co vám změny, které si plánujete, přinesou – jak se budete cítit až dosáhnete toho, co si přejete?…číst celé

Pokud by vás téma emocí zaujalo a chcete se mu věnovat blíže, kontaktujte mě. Ráda s vámi proberu možnosti, které koučování nabízí.

Informace a praktická cvičení neslouží jako náhrada odborné lékařské péče, jsou informativního charakteru a vychází z mých zkušeností. Vaši zpětnou vazbu můžete zasílat na info@katerinalubasova.cz.

Koučuju, studuju a tvořím seberozvojové hry. Najdete u mě prostor pro čistý rozvoj vašeho potenciálu, mám terapeutický přístup. Dopřejte si čas pro sebe a své vize. Více o mně je k přečtení zde>>
Comments

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů