Darujte svůj nadbytek tak,
aby jeho hodnota v čase rostla.

Proměňujeme nadbytek v sebehodnotu

Žlutá sukně formou osobního rozvoje (koučink/terapie) zprostředkovává naplňování pohárku sebehodnoty těm, kdo si pro sebe takovou službu zatím nemohou dovolit či si ji jen nedopřejí.

Právě uvědomění si sebehodnoty nás vede k tomu, abychom v životě přirozeně dělali rozhodnutí, která jsou v souladu s naší podstatou. S tím, co je pro nás skutečně důležité. S tím, co opravdu chceme a kdo jsme, s respektem a laskavostí k sobě i druhým.

Když dva mají totéž, není to totéž

Lidské vnímání dostatku, nedostatku či nadbytku je silně subjektivní a komplexní – prožíváme je rozdílně
v každém „pohárku” – v každé oblasti života (rodina, přátelé, práce, sebehodnota, …).
Sami možná cítíte, že v některém pohárku byste si zvládli představit mít i víc, v jiném máte tak akorát,
a v některém možná dokonce dost na rozdávání.

Záludná otázka: který z pohárků zcela zásadně ovlivňuje míru vaší hluboké životní spokojenosti?

Učíme lidi lovit

Přispěvatelé (dárci) Žluté sukně jsou lidé, kteří si uvědomují význam seberozvoje a péče o duši, mysl i tělo pro kvalitní a spokojený život. Příjemci (klienti) se potřebují/chtějí ve svém životě někam posunout a vědí, že odpovědnost nesou oni sami. Jejich prožívaný nedostatek (ať skutečný, nebo subjektivně vnímaný) jim ale zatím nedovoluje si osobní rozvoj a péči o sebe dopřát. Proč?

Rozhodnutí věnovat se svému blahobytí je častěji otázkou sebehodnoty než financí. Klienti, kteří se obrací na Žlutou sukni o pomoc, svou sebehodnotu teprve rozvíjí a upevňují. Proto má vaše podpora Žluté sukně dlouhodobý přesah – jak praví čínské přísloví: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.”

Sebehodnota je tou schopností „lovit” přizpůsobenou 21. století.

Jak to funguje?

Jednoduše: díky vašemu příspěvku zprostředkujeme klientovi pomoc vhodného odborníka. Klient, tedy příjemce, se podílí na nákladech do té výše, jakou si v danou chvíli může dovolit.
Celý proces v sobě nese 3 klíčové hodnoty:

ODPOVĚDNOST

Klient ví, že za kvalitu svého života odpovídá on sám.
Přispívající poskytuje podporu, ale ne na svůj úkor.

SEBEHODNOTA 

Klient postupně svou odpovědnost propojuje s větší laskavostí a ohledem k sobě samému, podniká praktické kroky k utváření svého života.

SOUNÁLEŽITOST

Klient i přispívající posilují své vědomí příslušnosti ke společnosti, v níž žijeme, a svým dílem se podílí na jejím zkvalitňování.

 

Máte nadbytek? Vítejte!

Záleží nám na tom, aby nikdo nepomáhal na úkor sebe samého. Je některý z pohárků vašich potřeb (práce, zdraví, sebehodnota, vztahy, ...) naplněný tak, že se z něj sype všude okolo? To vám moc přejeme! Chcete toto blaho sdílet? Skvělé! Přidejte se do projektu Žluté sukně. Poskytnete podporu, která:

 • je OKAMŽITÁ
  žádná sto let trvající administrativa, žádná složitá logistika
 • má DLOUHODOBÝ až TRVALÝ EFEKT
  vybudovat stabilní sebehodnotu je sice těžké, ale podkopat ji je ještě těžší
 • má OBROVSKÝ PŘESAH
  zkvalitnění života každého z nás se pozitivně promítá do celé společnosti
 • funguje PREVENTIVNĚ
  včasná podpora těch, kdo to potřebují, je jednodušší a efektivnější pro všechny zúčastněné strany

Komu směřuje pomoc?

Klienti Žluté sukně si uvědomují odpovědnost za kvalitu svého života a jsou připraveni pro ni něco udělat. Potřebují v danou chvíli odbornou podporu, ale z různých důvodů si ji pro sebe nemohou nebo nedokážou dovolit.

Část této odborné podpory je proto financována z banku Žluté sukně. Každý klient Žluté sukně tak může zaplatit přesně tolik, kolik je pro něj v danou chvíli optimální. Zároveň s námi klienti anonymně sdílí své pokroky a vnímaný přínos. Díky tomu můžeme projekt dále rozvíjet tak, aby byl stále maximálně efektivní.

Aktuálně v banku

500 CZK

Počet dárců

3

Kolik lidí jsme dosud podpořili

1

Kolik lidí potřebuje podpořit

3

Projekt je aktuálně v rozvoji, takže čísla jsou ukázková.

Odborníci zapojení do projektu

Na základě skutečných potřeb klientů postupně zapojujeme odborníky napříč obory. Projekt je teprve ve svém začátku a sběru zpětné vazby, takže v současnosti poskytuje koučovací sezení Kateřina Uličná. Aktuálně navazujeme spolupráci také s dalšími koučipsychoterapeuty.

Jedním z našich společných motivů je rozvíjení a upevňování sebehodnoty klientů tak, aby v budoucnu dokázali mít pevnou oporu sami v sobě (tím mohou být stabilnější oporou také pro své okolí a třeba se jejich pohárky jednou naplní natolik, že se sami stanou dárci).

O Žluté Sukni

Kde se vzal projekt Žlutá sukně a kdo za ním stojí?

Jaké jsou jeho principy a hodnoty?

Příběhem, který se chvíli vinul i kolem skutečného šicího stroje, vás postupně provede Káťa, autorka projektu.

Dává vám to smysl? Přidejte se

Vyberte si, jak se zapojíte, nebo se zeptejte, na co potřebujete.

Můžete zaškrtnout i více možností:

Zaujal vás tento projekt?

Budeme rádi, když ho pošlete dál.

Zajímá vás, jak se nám daří? Odebírejte náš newsletter a sledujte, jak se rozvíjíme.

Přispěvatelé Žluté sukně

Anonymní dárce 1

Anonymní dárce 2

Socratino s.r.o.

Vaše jméno

Vaše logo

Děkujeme, že se podílíte na zkvalitňování života jednotlivců, a tím i celé naší společnosti.

+420 775 961 123
zlutasukne@katerinalubasova.cz