Archive of the month: February 2021

Sebesoucit. Co skutečně znamená a jak ho praktikovat?

Soucit mívá různou podobu a můžeme jej projevit druhé osobě nebo naopak soucit může projevit někdo nám. Ať už se jedná o soucit směrem k našim nejbližším, kolegům nebo třeba osobě, se kterou se setkáme při cestě vlakem, abychom ovšem mohli hovořit o soucitu, musíme si nejprve všimnout, že druhý člověk má nějaké potíže či bolest, snažíme se do něj...