Rezervace koučovacího sezení pro dva

80 minut plus 10 minut rezerva, 4 000 Kč/sezení

přes online kalendář

Vyberte formu setkání

Během spolupráce je potom možné formu setkávání změnit či kombinovat.